תקנון ותנאי שימוש באתר

behedva.co.il - קוסמטיקה טבעית בהתאמה אישית

מבוא

 • התקנון ותנאי השימוש כתובים בלשון זכר וזאת למען הנוחות בלבד ומיועדים לזכר ונקבה כאחד.
 • אתר  behedva.co.il(להלן – “האתר”) הינו אתר אינטרנט המשמש כאתר מכירות אלקטרוני ובמה להצגת ורכישת מוצרים על ידי כלל ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
 • רשאים להשתמש באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעלי כתובת מגורים בישראל ואשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 • תנאי מוקדם לתוקף קניה של רוכש באתר הוא אישור ותשלום חברת כרטיסי האשראי לעסקה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך הרכישה.
 • הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי חיוב, ככל שהם מתייחסים לרכישה מרחוק ו/או רכישה טלפונית ו/או עסקה באינטרנט.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי המשתמש באתר. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, לכל דבר ועניין.
 • הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
  גלישה באתר ו/או רכישת המוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה הקשורות בהוראות התקנון כנגד בעלי ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • האתר נמצא באחריות ובבעלות חדוה בן דוד ת.ז. ________, רח’ _________.
 • התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואין בהן כדי לחייב את האתר ו/או בעליו ו/או מפעליו ו/או מי מטעמם, ולרוכש לא תהא כל זכות, טענה או תביעה בקשר לכך.
 • סמכות ומקום השיפוט הייחודי בכל דבר ועניין הנוגע לשימוש באתר ו/או הנובע ממנו יהיה אך ורק בבתי המשפט בעיר פתח תקוה ו/או ת”א.

המכירות - כללי

 • האתר מאפשר רכישת מוצרי קוסמטיקה, המיוצרים על בסיס טבעי וארומתרפיה, אשר קיבלו רישיון של משרד הבריאות, בדרך נוחה, קלה ומהירה, עד לגמר המלאי (להלן – “החנות”).
 • המוצרים מיועדים לשימוש חיצוני בלבד. יש לאחסן אותם בטמפ’ חדר מתחת ל – 25 מעלות צלזיוס.
 • עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג “דף מכירה”, דף המכירה כולל את שם המוצר המוצע למכירה, פירוט כל הרכיבים הקיימים במוצר, זמן אספקה ומחיר המוצר (להלן – “דף המכירה”).
 • כל המחירים באתר כוללים מע”מ כחוק, בהתאם לשיעורו בעת הרכישה.
 • יש לעיין בפירוט הרכיבים הקיימים בכל מוצר, וככל שקיימת רגישות כלשהי ו/או חשש לרגישות אין לעשות שימוש במוצר.
 • מתוך היכרות והבנת צרכי הלקוח/ה, האתר מציע לרכוש ערכת ניסיון לכל אחד מהמוצרים המוצעים לרכישה באמצעותו.
 • כמו כן מומלץ לבצע בדיקת רגישות טרם הטיפול, באזור נסתר לדוגמת מאחורי האוזן, למשך ________ שעות. ובמקרה בה מתפתחת כל רגישות לחדול לאלתר משימוש במוצר.
 • האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד או אחר שיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, כמו כן הם לא יהיו אחראים לתופעות אלרגיות שיחוו אנשים עם רגישויות שונות שלא ניתן לצפות אותן מראש.

אופן ביצוע ההזמנה

 • בתחילת הליך הזמנה יש למלא את הפרטים הנדרשים. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה .לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 • מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבוצע  בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה והתשלום ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
 • חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.
 • הפרטים כפי שהוזנו ע”י מבצע הפעולה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 • מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל המזמין הודעה מתאימה .
 • מניין הימים באשר למועדי המשלוח יחל ממועד אישור העסקה ע”י חברות כרטיסי האשראי.

ביטול רכישות

 • ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן – “החוק”).
 • ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, בכפוף להתקיימות כל התנאים המפורטים להלן:
 • הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח לאתר ו/או בכתב ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.
  ככל שהמוצר סופק ללקוח, חלה חובת החזרתו.
  הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.
  לא תתקבל החזרה של מוצר לאחר פתיחת האריזה המקורית.
  מרגע אספקת המוצר ועד השבתו לחנות הוא שהה בטמפרטורת חדר ולא נחשף לשמש.
 • במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ- 100 ₪, בהתאם להוראות החוק.
 • מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח, גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והביטול נעשה לאחר שהמוצר נשוא העסקה נשלח ללקוח.
 • הנהלת האתר רשאית לבטל הזמנה כולה או חלקה גם לאחר שהתקבלה ואושרה במקרים הבאים:
 • נפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
  המוצר אזל מהמלאי.
  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע רכישה תקין.
 • במקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול העסקה, וככל שהוא חויב בגינה יערך זיכוי. האם להגביל בזמנים – תוך כמה זמן מותר לי לבטל – תוך כמה זמן יערך זיכוי ?
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה על ידו.
 • למען הסר ספק, ערכת ניסיון כאמור בסעיף 2.5 לעיל לא ניתנת להחזרה.

אספקת המוצרים

 • החנות תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה ע”י הלקוח אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 • החנות תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הרכישה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
 • האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
 • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.
  שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  כל סיבה שאינה בשליטת האתר.
  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, יתכן איחור בזמני האספקה המצוינים באתר.
 • משלוחים יבוצעו בימים א עד ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג, בשעות שיקבעו ע”י חברת המשלוחים. זמן אספקת מוצרים עד 3 ימי עסקים, מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי, בתוספת זמן האספקה הנקוב באתר, בכפוף לכך שהמוצר קיים במלאי. ליישובי אילת והערבה – עד 14 ימי עסקים, ליישובי הנגב – עד 10 ימי עסקים, יהודה ושומרון ולשטחים מעבר לקו הירוק תלוי בשעות ותנאים של חברת השליחויות.
 • הנהלת האתר אינה אחראית לעיכובים שיגרמו בשילוח מוצרים, אשר תלויים בחברת המשלוחים. ללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגדה בעניין.

דמי משלוח

 • דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.
 • במכירה בתשלומים דמי המשלוח יגבו בתשלום הראשון.
 • הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר באופן עצמאי וזאת בתיאום מראש עם _________ באשר למקום ומועד האיסוף .במקרה כזה לא יגבו מהמזמין דמי משלוח.

אמינות, אבטחת מידע ופרטיות

 • האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע, כמו כן העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת.
 • כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן.
  במקרים שאינם בשליטת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 • הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה .
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר.
 • לכל מכירה המתבצעת באתר קיים תיעוד מלא. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • נפלה טעות בתיאור ו/או במחיר המוצר, לא יחייב הדבר את האתר, והוא יהא רשאי לבטל רכישה אשר נתקבלה ע”י מי מהגולשים הקונים באתר.
 • בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. 
 • הנהלת האתר מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.